De zin en onzin over de Cloud

Doordat alles maar ‘cloud’ wordt genoemd, wordt het idee geschetst dat iets pas goed is, wanneer het in de cloud wordt aangeboden en afgenomen. In onderstaand artikel (dat op 11 oktober jl. werd geplaatst op ChannelConnect (klik hier)) worden enkele mythes besproken.

 

De cloud draait altijd om geld

Vaak wordt als argument voor een overstap naar de cloud ‘kostenbesparing’ genoemd. De illusie bestaat dan ook dat hét grote voordeel van de cloud is, dat het goedkoper is dan on-premise. Volgens onderzoeksbureau Belgium Cloud valt dit wel mee. Hoewel de prijzen dalen, vooral voor Infrastructureas-a-Service (IaaS), is dat lang niet het geval voor alle clouddiensten. Zo evident is het dus niet dat de cloud kosten bespaart. Vaak zal de bedrijfsinformatie op meerdere plaatsen worden verspreid door het gebruik van clouddiensten, waardoor het beheren en beveiligen van de informatie de kosten verhoogt. NIET WAAR

Alleen in de cloud kan je innovatief en concurrerend zijn

Deze stelling is het resultaat van ‘cloud-washing’, ofwel de doelbewuste en soms misleidende poging van fabrikanten van het re-branden van een oude dienst door het toevoegen van het woord ‘cloud’. Doordat alles maar ‘cloud’ wordt genoemd, wordt het idee geschetst dat iets pas goed is, wanneer het in de cloud wordt aangeboden en afgenomen. De kunst is echter om de verschillen tussen nietcloud-oplossingen en de echte cloud-applicaties te herkennen.

De definitie van het NIST (het National Institute of Standards and Technology) kan daarbij helpen: “Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of confi gurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management eff ort or service provider interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models. NIET WAAR

De cloud moet voor alles worden gebruikt

Dit argument is gerelateerd aan de tweede vraag, hierboven. Ook dit refereert aan het idee dat de karakteristieken van de cloud toepasbaar zijn op alles. Het moge duidelijk zijn dat er inderdaad een aantal gevallen is waarin de cloud perfect past, maar niet alle applicaties en workloads behalen een voordeel uit de cloud. Kortom niet alles kan vanuit de cloud worden toegepast, al wil de cloudserviceprovider vaak het tegendeel beweren. NIET WAAR

Omdat de bedrijfsleider het wil

Veel organisaties noemen als reden voor het inzetten van de cloud (of juist het weren ervan): ‘De CEO wil het’. Dat klopt, helaas. Dit is echter géén cloudstrategie. Een dergelijke strategie begint namelijk bij het identifi ceren van een bedrijfsdoel waarbij de mogelijke voordelen worden behaald en de mogelijke nadelen worden beperkt. De cloud moet dus worden gezien als een middel om het doel te bereiken, waarbij het doel eerst duidelijk moet zijn. Cloud is geen doel op zich! WAAR

Cloudcomputing is niet één enkel ding en een cloudstrategie moet dat ook niet zijn

Clouddiensten zijn breed en bereiken meerdere niveaus, modellen en applicaties. Zoals de doeleinden en voordelen verschillend zijn, zo moet de cloudstrategie dit ook zijn. Ga dus niet op zoek naar één gestandaardiseerde cloud. NIET WAAR

De cloud is minder veilig dan on-premise-mogelijkheden

Cloudcomputing wordt vaak als minder veilig gezien dan on-premise. Dit heeft meer met vertrouwen te maken dan dat het gebaseerd is op een redelijke analyse van daadwerkelijke beveiligingscapaciteiten. Volgens Gartner hebben er relatief weinig inbreuken op de beveiliging plaatsgevonden in de public cloud. De meeste inbreuken vinden nog altijd plaats in on-premise-datacenters. Wanneer cloudproviders de veiligheid van hun cloud hebben bewezen, dan is er geen reden om bezorgd te zijn. Vaak biedt het behalen van ISO-certifi caten zoals ISO27001 door de providers voldoende zekerheid. NIET WAAR

Cloud = extern datacenter

De meeste cloudbeslissingen moeten eigenlijk niet gaan over het compleet sluiten van het eigen datacenter. Zoals vroeger het mainframe als centrale eenheid gold, zo kan dat ook nu nog intern met een private cloud. Daarom hoeft een cloudstrategie niet gelijk te staan aan een generieke datacenterstrategie. Maar er moet ook niet totaal gescheiden van elkaar worden gewerkt. Het is belangrijk om te beseff en, dat het (eigen of externe) datacenter niet hetzelfde is als de cloud en dat hier een gezonde balans tussen moet worden gevonden. Je kunt immers ook op een extern datacenter capaciteit inhuren en daar onpremise applicaties laten draaien. NIET WAAR

Migreren naar de cloud betekent automatische overname van cloudkarakteristieken

Ga er niet van uit dat cloud-eigenschappen onmiddellijk worden overgenomen wanneer je naar de cloud migreert. Cloud-eigenschappen zijn niet transitief. Maak dan ook onderscheid tussen applicaties die in de cloud worden gehost, en daarmee eigenlijk niet verschillen van on-premisefunctionaliteit in het eigen datacentrum, en specifieke ‘native’ clouddiensten. NIET WAAR

Virtualisatie = cloud

Virtualisatie wordt normaal gesproken gebruikt om technologie mogelijk te maken voor cloudcomputing. Het is echter niet de enige manier om cloudcomputing te implementeren. Zoals het niet per se nodig is, is virtualisatie alleen ook niet genoeg. Virtualisatie staat dus niet gelijk aan de cloud. On-premise is een gevirtualiseerde omgeving immers ook op te zetten. NIET WAAR

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 6]

Lees het artikel hier in PDF

 

Wilt u een objectief gesprek of een Cloud oplossing iets voor uw bedrijf is? Maak dan een vrijblijvende afspraak en we lichten het graag toe in een persoonlijk gesprek!

Service & contact

Wij helpen u graag verder met al uw ICT en Cloud uitdagingen. Vandaag en in de toekomst.
Bel, app of e-mail ons en wij komen bij u terug. U bent ook van harte welkom op ons hoofdkantoor in Simpelveld.

Deel dit artikel op: 

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

FTTB+

Populair